Členstvo v ISKM

Staňte sa aj vy členom našej iniciatívy

Prečo sa stať členom ISKM?

 • Stanete sa jedným z množstva menších, ale aj väčších podnikateľov, ktorých spájajú rovnaké problémy, ktorých riešenie chce ponúknuť ISKM.
 • Získate možnosť vymieňať si skúsenosti medzi členmi v uzavretých diskusných fórach ako aj v pracovných skupinách, zameraných na konkrétne problémy alebo segmenty.
 • Dostanete sa k informáciám, ktoré nie sú a ani nebudú verejné, k vzorovým dokumentom, poradenstvu a aktuálnemu prehľadu legislatívy.
 • Budete sa môcť zúčastňovať rôznych podujatí, ktoré budeme ako ISKM organizovať a využívať tiež výhody partnerských členstiev.
 • V rámci členstva získate rôzne zľavy a benefity, ktoré si členovia ISKM poskytujú navzájom, alebo ich poskytujú partneri ISKM.

Máte záujem sa stať našim členom? Vyplnením elektronického formulára nižšie prijmeme vašu členskú prihlášku, ktorá vás zatiaľ k ničomu nezaväzuje. Na mail od nás dostanete potvrdenie a zároveň pokyny k úhrade členského poplatku. Až jeho uhradením a potvrdením zo strany predsedníctva ISKM sa stávate oficiálnym členom našej iniciatívy.

Typy a výška členského pre rok 2023 *

 • Pridružený člen (do 10 zamestnancov, obmedzené členstvo) 200 € / rok
 • Riadny člen do 49 zamestnancov 400 € / rok
 • Riadny člen do 149 zamestnancov 800 € / rok
 • Riadny člen do 499 zamestnancov 1.500 € / rok
 • Riadny člen nad 500 zamestnancov 3.000 € / rok
* V prípade registrácie v priebehu roka sa platí alikvótna časť členského zostávajúca do konca roka. Členské na ďalší rok musí byť uhradené najneskôr do 31.12. aktuálneho roka.

Členská prihláška

Tento údaj je povinný.
Zvoľte prosím typ členstva.
Pridružený člen nemá hlasovacie práva a má tiež obmedzený prístup ku všetkým členským aktivitám a informáciám.

Fakturačné údaje spoločnosti

Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.

Informácie o spoločnosti

Tento údaj je povinný.
Zadajte prosím zamestnancov so všetkými typmi pracovných pomerov. V prípade sezónnosti použite priemer.
Tento údaj je povinný.
Ak má spoločnosť viacero aktivít, zvoľte hlavnú činnosť vzhľadom na členstvo.
Zvoľte prosím segment.

Kontaktná osoba (oprávnená konať v mene spoločnosti)

Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný.
Tento údaj je povinný. Zadajte platnú adresu.
Tento údaj je povinný.

Prehlásenia

Odoslaním prihlášky vyhlasujem, že:

 1. som oboznámený so stanovami ISKM a inými internými predpismi (napr. o výške členských poplatkov) a akceptujem ich v znení platnom a účinnom ku dňu podania tejto prihlášky,
 2. som si vedomý, že z ISKM môžem na základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť,
 3. súhlasím s výškou členského príspevku na základe rozhodnutia Predstavenstva ISKM,
 4. údaje, ktoré som uviedol v prihláške sú pravdivé, správne a aktuálne a zaväzujem sa, že ako člen ISKM v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých údajov, túto zmenu neodkladne oznámim ISKM.

* Údaje označené hviezdičkou sú povinné pre odoslanie prihlášky.

+421 911 281 982

Daniel Krakovský
Predseda ISKM

iskm@iskm.sk

Na vaše e-maily budeme odpovedať čo najskôr. Slúži aj pre kontakt s médiami.

Adresa ISKM

Školská 929/42
922 41 Drahovce