Aktuality

Tu nájdete tlačové správy, novinky a oznamy

Obchodníci vítajú rozhodnutie vlády o zmiernení opatrení pre neesenciálne obchody

10.02.2022 - Tlačové správy

Už mesiac poukazujeme na zjavnú diskrimináciu a nelogickosť opatrenia, ktoré väčšine obchodníkov dovolilo fungovať v režime Základ, teda pre všetkých, a tých zvyšných, ktorí museli dodržiavať režim OP. A to len z dôvodu, že sa nezmestili do vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. 

„Nerozumeli sme, prečo sú obchodníci diskriminovaní len na základe tovaru, ktorý predávajú. V nákupných centrách boli 2/3 prevádzok prístupné absolútne pre každého a zvyšná 1/3 iba pre očkovaných, pričom sa títo zákazníci stretávali na rovnakých chodbách,“ hovorí Daniel Krakovský, predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov. Požiadavku na zmenu tohto opatrenia sme predniesli kompetentným vo vláde ako aj Úradu verejného zdravotníctva SR. Po veľmi dlhom čase vyzerá, že konečne vyriešime tento sporný bod a všetky obchody tak budú môcť fungovať v režime Základ, teda pre všetkých.

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov víta rozhodnutie vlády a žiada hlavného hygienika, aby pristúpil k bezodkladnej zmene vyhlášky tak, že všetky bezpečné prevádzky budú fungovať v režime Základ. Obchodníci si nemôžu dovoliť stratiť ani deň navyše, pretože už dnes sa vystavujú zbytočným konfliktom so zákazníkmi, ktorí nerozumejú tomu, že jednu prevádzku môžu navštíviť a v druhej je po nich vyžadované splnenie režimu OP.

„V okolitých krajinách už vidíme razantné uvoľňovanie opatrení a preto nevidíme dôvod, aby sme v tomto režime pokračovali ďalej a čakali do marca,“ tvrdí Krakovský s tým, že prevádzky, v ktorých si zákazníci nedávajú dolu respirátor, sa ukázali ako bezpečné. „Chápeme zvýšenej rizikovosti v niektorých typoch služieb alebo gastro sektore, kde k opatreniam treba pristupovať citlivo, ale zároveň tak, aby títo prevádzkovatelia nemuseli bojovať o prežitie,“ dodáva predseda ISKM.

„Každý deň je pre nás kritický aj vzhľadom na to, že naši zákazníci môžu bez obmedzenia navštevovať okolité krajiny, ktoré už obmedzenia takmer nemajú,“ uzatvára Krakovský. Štát podnikateľom v maloobchode, službách a gastre pomohol len minimálne a ďalšie opatrenia, ktoré by mohli pomôcť, majú obrovské meškanie. Univerzálny odškodňovací zákon, vďaka ktorému by prišlo k čiastočnej kompenzácii za zatvorenie našich prevádzok je v nedohľadne a diskusia o ňom prakticky neexistuje. Zníženie DPH, po ktorom dlhodobo volá gastro sektor sa taktiež zaseklo, pričom tieto opatrenia sme potrebovali schváliť už mesiace dozadu. Prijatím týchto opatrení by sa pravdepodobne vyriešili aj problémy so žalobami, ktoré na štát podali obchodníci a prevádzkovatelia služieb.

+421 911 281 982

Daniel Krakovský
Predseda ISKM

iskm@iskm.sk

Na vaše e-maily budeme odpovedať čo najskôr. Slúži aj pre kontakt s médiami.

Adresa ISKM

Školská 929/42
922 41 Drahovce