Aktuality

Tu nájdete tlačové správy, novinky a oznamy

O nedeliach bude pravdepodobne iba pro forma diskusia

16.02.2023 - Tlačové správy

Návrh skupiny poslancov o novele Zákonníka práce, ktorým by sa zatvorili maloobchody v nedeľu, sa hneď po hlasovaní objavil v podateľni NR SR. Tentokrát už upravený o časť, s ktorou mali problém niektorí poslanci. Z návrhu totiž vypadli 4 sviatky, počas ktorých obchody mohli byť otvorené výmenou za nedele. 

„Pán poslanec Vašečka hneď po hlasovaní prezentoval, že sa chce stretnúť so zamestnávateľmi, zamestnancami a dotknutými organizáciami, aby o návrhu diskutovali. Napriek tomu je však zjavne rozhodnutý,“ hovorí Daniel Krakovský, predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov. Nie je možné viesť diskusiu o úprave návrhu, ktorý už bol NR SR predložený v upravenom znení. Navyše sa navrhovatelia ani nesnažili upraviť dôvodovú správu a naďalej používajú viacnásobne vyvrátené argumenty a staré dáta na zdôvodnenie ich návrhu.

„Nerozumieme, prečo navrhovatelia na jednu stranu tvrdia, že chcú o návrhu viesť diskusiu a na druhú stranu prakticky ihneď predložia ešte striktnejší návrh,“ tvrdí Krakovský a dodáva, takýmto spôsobom sa môže stať, že obchody budú zatvorené 2 dni po sebe počas viacerých sviatkoch. Poukazuje to len na skutočnosť, že navrhovatelia odmietajú akékoľvek argumenty proti prijatiu tohto návrhu a naďalej pretláčajú bez riadneho zdôvodnenia svoju predstavu.

„Prijatie tohto zákona ovplyvní nielen maloobchod, ale aj množstvo služieb naň naviazaných a môže mať dnes nepredvídateľné dôsledky,“ dodáva Krakovský s tým, že aj samotní zástancovia tohto návrhu z radu poslancov priznávajú, že nevedia vyčísliť možné dopady na podnikateľský sektor a zamestnanosť. Návrh tiež úplne minimálne ovplyvní percento pracujúcich v nedeľu a naopak môže priniesť viac večernej práce, ak sa podnikatelia rozhodnú rozšíriť svoje otváracie hodiny. 

Už dnes je približne polovica maloobchodných prevádzok dobrovoľne zatvorená bez nutnosti zákazu. Súčasný stav prináša každému možnosť voľby a nikto nie je nútený v maloobchode pracovať, v nedeľu nakupovať alebo mať otvorené. Prijatím tohto zákazu ovplyvníme veľkú skupinu obyvateľstva, ktorá bude hľadať alternatívy a v konečnom dôsledku okrem straty v štátnom rozpočte a zvýšenia nezamestnanosti utrpia najmä malí domáci podnikatelia už dnes zasiahnutí pandémiou, infláciou a energetickou krízou.

+421 911 281 982

Daniel Krakovský
Predseda ISKM

iskm@iskm.sk

Na vaše e-maily budeme odpovedať čo najskôr. Slúži aj pre kontakt s médiami.

Adresa ISKM

Školská 929/42
922 41 Drahovce