Aktuality

Tu nájdete tlačové správy, novinky a oznamy

Maloobchodníci vítajú snahu nastaviť zmene legislatívy systém

24.01.2023 - Tlačové správy

Dlhodobým problémom, s ktorým sa stretávajú podnikatelia nielen v maloobchode, je chaotická zmena zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie. Zákony sa menia často, bez odbornej diskusie a bez priestoru na prípravu. A to nielen tie, ktoré majú negatívny vplyv na podnikanie, ale aj tie pozitívne, ako napríklad zníženie DPH v gastro sektore.

„Za maloobchod, služby a gastro už dlho upozorňujeme na to, že nie je možné schvaľovať zákony, ktoré sa nás týkajú, bez odbornej diskusie a šité horúcou ihlou,“ tvrdí Daniel Krakovský, predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov. Pravidelne sa stáva, že schvaľované zákony obsahujú chyby alebo časť z nich je prakticky nevykonateľná, ako to bolo počas pandémie. Týmto veciam by sa pritom dalo predchádzať odbornou diskusiou a dostatočným priestorom medzi návrhom zákona, jeho schválením a vstupom do platnosti.

„Ako iniciatíva preto vítame návrh, ktorým by sa zákony s negatívnym vplyvom na podnikanie prijímali s platnosťou od januára alebo júla,“ hovorí Krakovský a ozrejmuje, že by to umožnilo lepšie predvídateľné podnikateľské prostredie a plánovanie investícií. Tvrdí však, že takýchto pokusov tu za posledné roky bolo viac, vláda si to dokonca zadefinovala vo svojom programovom vyhlásení. Napriek tomu, že sa jedná o jednoduchú zmenu a férové nastavenie pravidiel, dodnes sa nezrealizovala.

„Za posledné roky prišlo k stovkám pozmeňujúcich poslaneckých návrhov, ktoré sa týkali podnikateľské prostredia a navrhované boli bez širšej diskusie,“ dodáva Krakovský s tým, že príkladom môže byť nielen legislatíva počas pandémie, ale napríklad aj pozitívne vnímaný návrh zníženia DPH v gastro segmente. Tento návrh mal viacero alternatív a po jeho schválení mali podnikatelia na finálnu aplikáciu do praxe iba pár dní pred koncom roka.

ISKM preto dúfa, že bude uvedený návrh zákona schválený a poctivo v nasledujúcom období aj dodržiavaný. Jednoznačne totiž prispeje k stabilite a predvídateľnosti podnikateľského prostredia, ktorej absenciu kritizujú nielen naši podnikatelia, ale aj zahraniční investori.

+421 911 281 982

Daniel Krakovský
Predseda ISKM

iskm@iskm.sk

Na vaše e-maily budeme odpovedať čo najskôr. Slúži aj pre kontakt s médiami.

Adresa ISKM

Školská 929/42
922 41 Drahovce