Aktuality

Tu nájdete tlačové správy, novinky a oznamy

Maloobchod žiada návrat režimu Základ a tiež skrátenie karantény

12.01.2022 - Tlačové správy

Vláda dnes schválila nové opatrenia, ktoré majú pomôcť v boji proti vlne omikron. Ako maloobchodníci pozorne sledujeme vývoj situácie, bohužiaľ však stále ťaháme za kratší koniec. Obchody, služby a gastro zostávajú režimom OP výrazne obmedzené, pričom však počúvame, že toto výrazné obmedzenie nie je dôvod na zvýšenie podpory, z ktorej sa skôr uberá.

„Odborníci potvrdzujú, že maloobchodné prevádzky, kde si zákazník nedáva dolu respirátor a dodržiava hygienické opatrenia, nie sú žiadnym rizikom,“ tvrdí Daniel Krakovský, predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov. Zo zistenia nemeckých vedcov vyplýva, že riziko nakazenia sa v obchode aj pri nedodržaní odstupu je len o niečo vyššie ako jedno promile. Dokonca rátali s najvyšším možným rizikom nákazy, pričom v reálnom živote je táto pravdepodobnosť ešte menšia, teda prakticky nulová.

„Nerozumieme preto tomu, že neesenciálne obchody a služby stále musia fungovať v režime OP. Buď štát nepracuje s dátami, alebo problematike nechce rozumieť,“ dodáva Krakovský s tým, že opatrenia prakticky len kopírujeme z predchádzajúcich vĺn a neberieme do úvahy aktuálne poznatky. ISKM preto žiada o urýchlenú zmenu pravidiel a prístup do maloobchodných prevádzok v režime Základ bez výrazného obmedzenia. Maloobchodníci tvrdia, že aj napriek lockdownom sa nepreukázala rizikovosť ich prevádzok, pričom v režime bez kontroly fungujú esenciálne obchody prakticky od začiatku.

„Štát na jednu stranu prevádzky obmedzuje a znižuje im počet zákazníkov, ktorí do nich môžu vstúpiť, na druhú stranu sa tvári, že toto obmedzenie nie je tak výrazné, aby musel prísť s kompenzáciami,“ hovorí Krakovský a dodáva, že štát v poslednom čase zrušil opatrenie 3B, ktoré reflektovalo na pokles tržby, preniesol náklady z pandemických PN na zamestnávateľov a dotáciu na nájomné v aktuálnej vlne môže získať iba minimum subjektov kvôli zle nastaveným podmienkam.

Maloobchod, služby, ale aj gastro sa v poslednom období stretávajú s čoraz väčším výpadkom zamestnancov z dôvodu karantény. Príchodom omikronu sa tento problém stal ešte vážnejším a môže dočasne ohroziť schopnosť mať prevádzky otvorené. Po vzore zahraničia a na základe vyjadrení odborníkov preto žiadame o skrátenie karantény zo súčasných 10 dní na 5 dní. Zároveň v rámci podpory zamestnávateľov tiež žiadame o návrat pandemických PN tak, aby ich uhrádzal štát, prípadne aby tieto mohli byť kryté prostredníctvom opatrenia 3A z Prvej pomoci plus.

+421 911 281 982

Daniel Krakovský
Predseda ISKM

iskm@iskm.sk

Na vaše e-maily budeme odpovedať čo najskôr. Slúži aj pre kontakt s médiami.

Adresa ISKM

Školská 929/42
922 41 Drahovce