Aktuality

Tu nájdete tlačové správy, novinky a oznamy

Chaotickými opatreniami prichádza maloobchod a gastro o milióny eur bez kompenzácií

17.12.2021 - Tlačové správy

Od polovice novembra zažívajú podnikatelia v maloobchode, službách a gastre nepredstaviteľný stres z jednoduchého dôvodu, a to kvôli chaotickým opatreniam prijímaným bez konzultácie s dotknutými podnikateľmi. Často protichodné vyjadrenia striedajú zmeny v nariadeniach, na ktorých zavedenie dostanú malí obchodníci len niekoľko hodín.

„Štát pandemické opatrenia absolútne nezvláda, štátne firmy nie sú schopné sa situácii prispôsobiť a tak porušujú vlastné nariadenia bez sankcií, no od rôznych malých podnikateľov v maloobchode a službách očakáva, že ním zavedené opatrenia aplikujú z večera do rána,“ tvrdí Daniel Krakovský, predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov. Takýto chaos v nariadeniach spôsobuje priame straty v miliónoch eur, ktoré štát odmieta kompenzovať.

„Výrazne sa zmenilo správanie zákazníkov, zatvorením obchodov na dva týždne sme ich vyhnali míňať za hranice a tento trend stále pretrváva. Gastro máme zatvorené najdlhšie v rámci celej EÚ bez snahy s tým čokoľvek robiť,“ dodáva Krakovský s tým, že títo podnikatelia už dávno minuli všetky svoje rezervy a už len kopia dlhy a stále dúfajú v pomocnú ruku štátu. ISKM preto podporuje požiadavky gastroiniciatív a rovnako žiada úpravu opatrení tak, aby neprichádzalo k diskriminácii rôznych podnikateľov v rovnakom segmente obchodu alebo služieb.

Dodnes nie je jasné, ako nám pomohlo zatvorenie reštaurácií, služieb alebo obchodov. Štát rozhoduje bez dôkladných analýz a ak ich aj má, verejnosť o nich nevie. Okolité štáty majú podobný vývoj pandemickej situácie aj bez takýchto zásadných obmedzení a v rôznych režimoch umožňujú podnikateľom fungovať. „Dnes už nielen obchodníci, ale ani verejnosť nemá prehľad v aktuálne platných opatreniach, čo len vytvára obavu z pokút, ktoré kontroly nekompromisne udeľujú,“ hovorí Krakovský a tiež dodáva, že štát miesto podpory prichádza s daňovými exekúciami alebo vymáhaním úrokov z neskoro zaplatených platieb aj v tomto kritickom období.

Z vyjadrení predsedu ISKM vyplýva, že štát absolútne nerozumie problematike sektorov, ktoré svojimi nariadeniami veľmi výrazne ovplyvňuje. Ako iniciatíva zastrešujúca nielen maloobchod, ale aj služby a gastro dlhodobo tvrdíme, že na rozhodnutiach o zatváraní alebo obmedzeniach sa majú podieľať nielen epidemiológovia, ale širší okruh rôznych odborníkov. Vyhli by sme sa tak schvaľovaniu nelogických a nerealizovateľných opatrení, ktoré navyše zjavne pandemickú situáciu neovplyvňujú, pretože aj napriek nim patríme dlhodobo k najhorším na svete.

Opakovane vyzývame vládu, aby si brala príklad zo zahraničia a neobmedzovala obchod ani služby do väčšej miery, ako je naozaj nutné. V opačnom prípade sa podnikatelia oprávnene obracajú na ESĽP so žalobami, nakoľko sú tieto zásahy už ďaleko za hranicou toho, čo dokážeme ako podnikatelia znášať. Navyše sa štát bráni akejkoľvek debate o kompenzovaní, ako sme videli z posledných vyjadrení vládnych predstaviteľov a ešte prehadzuje náklady na plecia podnikateľov. Ak nepríde k rýchlym riešeniam, uvidíme nielen vlnu krachov, ale bohužiaľ aj nerešpektovanie opatrení vyčerpanými podnikateľmi, ktorým už žiadne iné riešenie zúfalej situácie nezostane.

Zdroj: TS

+421 911 281 982

Daniel Krakovský
Predseda ISKM

iskm@iskm.sk

Na vaše e-maily budeme odpovedať čo najskôr. Slúži aj pre kontakt s médiami.

Adresa ISKM

Školská 929/42
922 41 Drahovce