Aktuality

Tu nájdete tlačové správy, novinky a oznamy

7 dôvodov, prečo zatvorenie obchodov v nedeľu nie je dobrý nápad

27.03.2023 - Tlačové správy

Ako združenie zastupujúce primárne nepotravinový maloobchod, služby a gastro prinášame 7 dôvodov, prečo podľa nás zatvorenie obchodov v nedeľu nie je dobrý nápad. Tento segment má totiž mnoho iných problémov a tie sa líšia od potravinového maloobchodu. Pevne veríme, že prevládne zdravý rozum a k tejto téme sa vrátime niekedy v budúcnosti, keď budeme mať vyriešené podstatnejšie problémy.

  1. Zamestnanci v maloobchode budú mať menej voľna, pretože dnes pracujú cca. 15 dní v mesiaci formou dlhých a krátkych týždňov. Zákazom práce v nedeľu budú v práci tráviť viac dní, pretože musia naplniť fond pracovného času, stúpnu im náklady na dochádzanie do práce a budú míňať viac dovolenky.
  2. Bez príplatkov a u mnohých aj bez možnosti náhrady pracovného času prídu zamestnanci o cca. 10% príjmu, čo v prípade zamestnancov našich členov bude tvoriť 100 až 150 EUR v čistom.
  3. Toto opatrenie neprinesie úsporu nákladov podnikateľov, nakoľko nákupné centrá zostanú otvorené, prenajímatelia neodpustia nájomné, u potravinárov musia bežať chladničky, fungovať budú tiež distribučné centrá a sklady.
  4. Obchodníci prídu o tržby, čo sme si overili už počas covidu. Našim členom tvorí nedeľný obrat aj takmer 20% z celého týždňa a už počas covidu sa približne polovica tohto obratu stratila. Prídeme tiež o nedeľných turistov z Rakúska alebo Poľska a naši zákazníci nechajú peniaze v Čechách alebo Maďarsku.
  5. Časť zamestnancov príde o prácu, len u dvoch našich najväčších členov sa stane zbytočných 200 plných úväzkov. Dotkne sa to hlavne brigádnikov, ktorí prácu v nedeľu vyhľadávajú. Konštatuje to tiež NBS ako aj MF SR, ktoré hovorí o cca. 1.700 pracovných miestach. Títo zamestnanci si väčšinou budú musieť nájsť prácu, kde sa taktiež pracuje v nedeľu (vo výrobe, gastre alebo službách).
  6. Väčšiny pracujúcich v nedeľu sa to nedotkne, pretože v maloobchode pracuje len 13% zo všetkých zamestnancov pracujúcich v nedeľu. Zo zvyšných ľudí pracuje v službách a gastre až 70% a títo aj naďalej budú pracovať v nedeľu.
  7. Návrh zákona vychádza z nesprávnych dát, už dnes je počet pracujúcich v nedeľu na úrovni priemeru EÚ, čo hovoria dáta Eurostatu 2019. Návrh zákona tak rieši neexistujúci problém. Rovnako to je s počtom zamestnancov, ktorí chcú zatvorené nedele – aktuálny prieskum pre Platy.sk hovorí o 41% za zatvorenie nedieľ a 42% za ponechanie otvorených nedieľ.

„V diskusii sme opakovali mnoho argumentov, máme však stále pocit, že navrhovatelia na ne vôbec nereflektovali, čo mimochodom ukazuje aj dôvodová správa, ktorá používa identické a neaktuálne dáta“ hovorí Daniel Krakovský, predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov a uzatvára, že sa téma zúžila iba na supermarkety a potraviny a aj po stretnutiach s poslancami je jasné, že problematike nepotravinového maloobchodu a dôsledkov zatvorených nedieľ nerozumejú.

+421 911 281 982

Daniel Krakovský
Predseda ISKM

iskm@iskm.sk

Na vaše e-maily budeme odpovedať čo najskôr. Slúži aj pre kontakt s médiami.

Adresa ISKM

Školská 929/42
922 41 Drahovce