Naše ciele

Čomu sa ako iniciatíva venujeme a čo je našim cieľom

Hlavné ciele

Malí podnikatelia sú dlhodobo prehliadaní, pretože nemajú silné zastúpenie. Štát tak môže schvaľovať opatrenia, ktoré sa ich výrazným spôsobom dotýkajú bez toho, aby musel riešiť dopady často významného charakteru. ISKM má záujem zastupovať tieto subjekty a presadzovať záujmy maloobchodu, služieb a gastra tak, aby bola zabezpečená nielen konkurencieschopnosť, ale aj sloboda podnikania v čo najväčšej možnej miere.

Podnikatelia najlepšie vedia, čo sú ich najväčšie problémy a kde ich zbytočne limituje schválená legislatíva. Je nežiaduce, aby štát na podnikateľov prenášal stále viac a viac povinností a nezohľadňoval pri tom špecifiká jednotlivých prevádzok. Ako iniciatíva chceme otvárať témy, ktoré sa nás bezprostredne týkajú a ktoré ovplyvňujú fungovanie našich firiem. Priamym návrhom legislatívnych zmien a komunikáciou s vládnymi predstaviteľmi chceme zabezpečiť zdravšie podnikateľské prostredie pre celý maloobchod.

V médiách sú za maloobchod dlho prezentované iba veľké spoločnosti a siete veľkých supermarketov. V ISKM máme za cieľ zastupovať aj tých najmenších a dať im dostatočne veľa priestoru na medializáciu svojich problémov a požiadaviek. Chceme zmeniť vnímanie podnikateľov v očiach verejnosti, pretože je medzi nami veľmi veľa zodpovedných firiem, ktoré postupujú často nad rámec toho, čo im ukladá zákon.

Potvrdilo sa nám, že podnikatelia vedia ťahať za jeden povraz. Počas prvej vlny pandémie v roku 2020 sme spojili aj odvekých rivalov a sadli si za jeden stôl s cieľom hľadať spôsoby a riešenia. Zdieľaním informácií, ktoré boli dovtedy nedostupné, sa nám podarilo vybudovať komunitu firiem, ktoré sa neboja podeliť o čísla alebo názory. Vďaka tomu sme schopní fungovať ako jeden celok a pomôcť si navzájom.

Rýchlosť zmien v právnych predpisoch je taká rýchla, že malý podnikateľ nemá často šancu zachytiť to, čo sa stalo jeho novou povinnosťou. Máme za sebou právny tím ako aj mnohoročné skúsenosti našich členov a vieme tak efektívne pomôcť komukoľvek, kto túto pomoc potrebuje. Pripravíme vám vzorové dokumenty, upozorníme na práva a povinnosti a poradíme v prípade problémov. Členstvom v ISKM tak získate vždy aktuálny prehľad a nemusíte sa obávať zbytočnej pokuty.

Keďže ISKM vznikla počas pandémie ako spôsob ochrany záujmov maloobchodu a snaha o zabezpečenie dostatočných kompenzácií, tejto téme sa stále venujeme, pretože ju nepovažujeme za uzavretú. Pandémia mnohých pripravila o zdroj príjmu a štát svojimi rozhodnutiami a opatreniami zasahoval prakticky do všetkých aspektov fungovania maloobchodu, služieb ako aj gastra. Aby neprišlo k likvidácii celého sektora, je nutné, aby prišli kompenzácie v takej výške, v ktorej ochránia tých najzraniteľnejších.

Kto tvorí ISKM →

Preto sa ako ISKM stále venujeme téme kompenzácií a odškodnenia podnikateľov za zatvorenie. Považuje za samozrejmé, že štát má kompenzovať prevádzky, ktoré boli opatreniami dotknuté. Už od prvej vlny žiadame o 100% kompenzáciu miezd zamestnancov, ktorí kvôli opatreniam nemohli chodiť do práce. Podnikatelia nemôžu na svoje náklady suplovať úrady práce. Takžiež požadujeme vyriešenie otázky nájomného 100% kompenzáciou za obdobie zatvorenia vrátane pokrytia služieb súvisiacich s nájmom. Poslednou a najzásadnejšou požiadavkou je úhrada fixných nákladov, teda napríklad úrokov z úverov, leasingových zmlúv, sezónneho tovaru alebo zásob podliehajúcich skaze, a to až do výšky 100% pri zohľadnení poklesu tržby.

+421 911 281 982

Daniel Krakovský
Predseda ISKM

iskm@iskm.sk

Na vaše e-maily budeme odpovedať čo najskôr. Slúži aj pre kontakt s médiami.

Adresa ISKM

Školská 929/42
922 41 Drahovce